Kadın kooperatiflerine vergi muafiyeti geliyor

Ayşegül Kahvecioğlu - AK Parti, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda değişiklik yapacak bir düzenlemeyi gündemine aldı. Mevcut yasanın öncelikle ...

Ayşegül Kahvecioğlu – AK Parti, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda değişiklik yapacak bir düzenlemeyi gündemine aldı. Mevcut yasanın öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı yasa teklifinde, bazı başlıklarda önemli değişikliklere gidilmesi öngörülüyor.

Uzmanlık sertifikası

Teklife göre, kooperatiflerde artık elektronik sisteme geçilecek. İnternet üzerinden oluşturulacak yeni bir uzantıyla kooperatiflere ilişkin tüm bilgiler tek çatı altında toplanacak. Üyeler, kooperatifin aktif konumda olup olmadığını, yürüttüğü iş ve işlemleri, ana sözleşmeyi, ortakları, genel kurul bilgilerini, delege listelerini, hazırlanan raporları internet üzerinden inceleyebilecek. AK Partili yetkililer, arazide vatandaştan gelen en önemli şikâyetlerden birinin kooperatif üyelerinin yönetimlerden “sağlıklı bilgi alamaması” olduğuna işaret ederek, bu alandaki düzenleme ile kooperatiflerin şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin sağlanacağını bildirdi.

Teklif uyarınca kooperatif kurulduktan sonra yöneticiler, belirlenecek süre içerisinde kooperatifin alanına göre uzmanlık sertifikası almak zorunda olacak. Kamudan yararlanan kooperatiflerin başkanları en fazla iki dönem üst üste seçilebilecek. Bu isimlerin yeniden aday olabilmesi için yöneticiliğe bir dönem ara vermesi gerekecek.

Kooperatiflerde ana sözleşmeye ve Ticaret Kanunu’nun getirdiği yasak ve yükümlülüklere uygunluk, bilançoların yayımı gibi konu başlıklarında denetimler artırılacak. Denetimler sonucu ortaya çıkacak uygunsuzluklarda adli para cezasından hapis cezasına kadar yaptırımlarda da artırıma gidilecek.

Kadınlar özendirilecek

Teklife göre kadınların kuracağı kooperatiflere pozitif ayrımcılık içeren hükümler yasaya eklenecek. Bu kapsamda kadınların kooperatif kurmasına ilişkin hükümlerde kolaylaştırıcı önlemler alınacak. Kadınların kuracağı kooperatiflere bazı alanlarda vergi muafiyeti ve ek istisnalar getirilecek. Bu alanda yapılacak detaylı çalışma ile düzenlemenin daha da genişletilebileceği ifade ediliyor.

AK Parti’nin kooperatifler yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden önce Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

 

scroll to top